• Chào mừng Quý khách!

Máy tăm nước Nano - WP-250
Giá niêm yết: 2.670.000 ₫
Giá bán: 2.670.000 ₫
Máy tăm nước Nano - WP-250
Máy tăm nước du lịch WaterPik...
Chưa có đánh giá
face-shield (1)
Giá niêm yết: 460.000 ₫
Giá bán: 460.000 ₫
Face Shield (10 cái / lốc)
Tấm chắn y tế chống giọt bắn...
Chưa có đánh giá
MD555 - Durr Dental
Giá niêm yết: 1.384.000 ₫
Giá bán: 1.384.000 ₫
MD555 - Durr Dental
Làm sạch ống hút nước bọt
Chưa có đánh giá
FD333 - Durr Dental
Giá niêm yết: 209.000 ₫
Giá bán: 209.000 ₫
FD333 - Durr Dental
Khăn lau khử khuẩn nhanh...
Chưa có đánh giá