Pikpockets (2pcs) Sử dụng nha chu WP-70

416.000

Đầu tip cho máy WP-70.

For WP-70.

For periodontal pockets and furcations. A soft rubber tip designed for gentle, low-pressure delivery of therapeutic rinses below the gumline. Clinically proven to access 90% of a 6mm pocket.

Replace every 3 months

2 color-coded Water Flosser replacement tips per package (color of tips may vary)

Có thể bạn thích…

  • Giảm giá!
    Máy tăm nước

    Classic – WP-70

    2.568.000

    Máy tăm nước Waterpik đã được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hơn chỉ nha khoa và tăm hơi cho việc làm giảm mảng bám, viêm nướu, bệnh nướu răng… và nó là hoàn hảo cho bất kỳ ai có mắc cài hay implant, cũng như răng sứ, cầu mão, mặt dán sứ (veneer).