Nước súc miệng

Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • Nước súc miệng

  TheraBreath Oral Rinse

  456.000

  Nước súc miệng dành cho bệnh nhân có hơi thở mùi khó chịu: TheraBreath Oral Rinse

 • Nước súc miệng

  TheraBreath Plus Oral Rinse

  586.000

  Nước súc miệng dành cho bệnh nhân có hơi thở mùi khó chịu: TheraBreath Oral Rinse