WaterPik (Mỹ)

Hết hàng
Máy tăm nước Waterpik® Complete Care 5.0
Giá niêm yết: 5.600.000 ₫
Giá bán: 5.600.000 ₫
Máy tăm nước + Bàn chải sóng âm - WP-861W

Brushing and Flossing in One Device. Why just brush when ...

Máy tăm nước Ultra Professional - WP-660
Giá niêm yết: 4.200.000 ₫
Giá bán: 4.200.000 ₫
Máy tăm nước Ultra Professional - WP-660
Availability: In stock

Máy tăm nước Ultra Profession được thiết kế với kiểu dáng ...

fp4.jpg
Giá niêm yết: 4.200.000 ₫
Giá bán: 4.200.000 ₫
Máy tăm nước Cordless Advanced - WP-560
Availability: In stock

Máy tăm nước Cordless Advanced có hệ thống sạc từ ...

Máy tăm nước Ultra - WP-100
Giá niêm yết: 3.290.000 ₫
Giá bán: 3.290.000 ₫
Máy tăm nước Ultra - WP-100
Availability: In stock

Máy tăm nước Ultra WaterPik là cách dễ dàng và hiệu quả hơn ...

Máy tăm nước Cordless Plus - WP-450
Giá niêm yết: 2.750.000 ₫
Giá bán: 2.750.000 ₫
Máy tăm nước Cordless Plus - WP-450
Availability: In stock

Máy tăm nước Cordless Plus của Waterpik là một giải pháp ...

Máy tăm nước Nano - WP-250
Giá niêm yết: 2.670.000 ₫
Giá bán: 2.670.000 ₫
Máy tăm nước Nano - WP-250
Availability: In stock

Máy tăm nước du lịch WaterPik là cách dễ dàng và hiệu quả ...

Máy tăm nước Classic - WP-70
Giá niêm yết: 2.390.000 ₫
Giá bán: 2.390.000 ₫
Máy tăm nước Classic - WP-70
Availability: In stock

Máy tăm nước Waterpik đã được chứng minh lâm sàng có hiệu ...

Máy tăm nước Cordless Express - WF-02
Giá niêm yết: 2.080.000 ₫
Giá bán: 2.080.000 ₫
Máy tăm nước Cordless Express - WF-02
Availability: In stock

Chỉ sử dụng bàn chải đánh răng không thôi là chưa đủ! Máy ...

Cordless Plus_Replacement_Charger
Giá niêm yết: 428.000 ₫
Giá bán: 428.000 ₫
Bộ sạc cho máy Cordless Plus
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Cordless Plus(WP-450)

Ultra_Lid_Replacement
Giá niêm yết: 412.000 ₫
Giá bán: 412.000 ₫
Bộ bình nước và nắp đậy cho máy Ultra
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Ultra(WP-100).

WP-250_handle
Giá niêm yết: 399.000 ₫
Giá bán: 399.000 ₫
Bộ dây ống và tay cầm cho máy Nano
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Nano(WP-250)

WP_Access_WP70_Handle_1
Giá niêm yết: 399.000 ₫
Giá bán: 399.000 ₫
Bộ dây ống và tay cầm cho máy Classic
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Classic(WP-70)

WP_Access_WP100_Handle_19
Giá niêm yết: 399.000 ₫
Giá bán: 399.000 ₫
Bộ dây ống và tay cầm cho máy Ultra
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Ultra(WP-100).

Reservoir WF02E2011_1
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Bình nước cho máy Cordless Express
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Cordless Express (WF-02E2011)

Reservoir-WP450E2
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Bình nước cho máy Cordless Plus
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Cordless Plus(WP-450)

250_reservoir
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Bình nước cho máy Nano
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Nano(WP-250)

Classic_Replacement_Reservoir_1
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Bình nước cho máy Classic
Availability: In stock

Phụ kiện thay thế cho máy Classic(WP-70)

TB100E-Toothbrush Tips ( 2pcs)
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Toothbrush (2pcs) Sử dụng tổng quát
Availability: In stock

Đầu tip cho máy Ultra(WP-100), Nano(WP-250) và ...

PS100E-Plaque Seeker Tips ( 2pcs)
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Plaque seeker tips (2pcs) Sử dụng tổng quát, Implants, răng sứ, cầu mão, duy trì
Availability: In stock

Đầu tip cho máy Ultra(WP-100), Nano(WP-250) và ...

TC100E-Tongue Cleaner ( 2pcs)
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Tongue cleaner (2pcs) Sử dụng vệ sinh lưỡi
Availability: In stock

Đầu tip cho máy Ultra(WP-100), Nano(WP-250) và ...

OD-100E Orthodontic Tips ( 2pcs)
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Ortho tips (2pcsc) Sử dụng tổng quát, mắc cài
Availability: In stock

Đầu tip cho máy Ultra(WP-100), Nano(WP-250) và ...

PP-70E PikPockets  Tips ( 2pcs)8
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Pikpockets (2pcs) Sử dụng nha chu
Availability: In stock

Đầu tip cho máy Ultra(WP-100), Nano(WP-250) và ...

JT70E- Classic Jet Tips ( 2pcs)86
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Jet tips (2pcs) Sử dụng tổng quát
Availability: In stock

Đầu tip cho máy Ultra(WP-100), Nano(WP-250) và ...

TC70E-Tip Pair
Giá niêm yết: 389.000 ₫
Giá bán: 389.000 ₫
Tongue cleaner (2pcs) Sử dụng vệ sinh lưỡi
Availability: In stock

For WP-70. Improve bad breath with the tongue cleaner ...

Page 1 of 2