Khí cụ chống ngáy, chống nghiến

Khí cụ chống ngáy, chống nghiến

myOSA® for Teeth Grinding™ Hard
Giá niêm yết: 1.499.000 ₫
Giá bán: 1.499.000 ₫
Chống nghiến (cứng)- myOSA® for Teeth Grinding™
Availability: In stock

Nghiến răng là một triệu chứng phổ biến khác liên quan đến ...

myOSA® for Teeth Grinding™ Hard
Giá niêm yết: 1.499.000 ₫
Giá bán: 1.499.000 ₫
Chống nghiến - myOSA® for Teeth Grinding™
Availability: In stock

Nghiến răng là một triệu chứng phổ biến khác liên quan đến ...

myOSA® TMJBDS S2
Giá niêm yết: 1.499.000 ₫
Giá bán: 1.499.000 ₫
Chống ngáy dành cho người lớn (giai đoạn 2) - myOSA® TMJBDS S2
Availability: In stock

Hệ thống khí cụ myOSA®, cung cấp các lựa chọn tiên tiến cho ...

myOSA® for Teeth Grinding™
Giá niêm yết: 1.499.000 ₫
Giá bán: 1.499.000 ₫
Chống ngáy dành cho người lớn (giai đoạn 1) - myOSA® TMJBDS S1
Availability: In stock

Hệ thống khí cụ myOSA®, cung cấp các lựa chọn tiên tiến cho ...

myOSA® for Kids
Giá niêm yết: 1.499.000 ₫
Giá bán: 1.499.000 ₫
Chống ngáy cho trẻ em (6-12t) - myOSA® for Kids
Availability: In stock

Khí cụ myOSA® for Kids (cho độ tuổi từ 6 đến 12) điều chỉnh ...

myOSA® for Juniors
Giá niêm yết: 1.499.000 ₫
Giá bán: 1.499.000 ₫
Chống ngáy cho trẻ em (2-6t) - myOSA® for Juniors
Availability: In stock

Khí cụ myOSA® for Juniors (cho độ tuổi từ 2 đến 6) điều ...