Dung dịch vệ sinh

Dung dịch vệ sinh trang thiết bị chuyên dụng cho phòng nha

OROTOL PLUS - Durr Dental
Giá niêm yết: 1.936.000 ₫
Giá bán: 1.936.000 ₫
OROTOL PLUS - Durr Dental
Availability: In stock

Khử khuấn ống hút nước bọt

MD520 - Durr Dental
Giá niêm yết: 1.491.000 ₫
Giá bán: 1.491.000 ₫
MD520 - Durr Dental
Availability: In stock

Dung dịch khử khuẩn dấu phục hình

MD555 - Durr Dental
Giá niêm yết: 1.384.000 ₫
Giá bán: 1.384.000 ₫
MD555 - Durr Dental
Availability: In stock

Làm sạch ống hút nước bọt

FD360 - Durr Dental
Giá niêm yết: 1.120.000 ₫
Giá bán: 1.120.000 ₫
FD360 - Durr Dental
Availability: In stock

Dung dịch làm sạch và bảo vệ nệm ghế (chất liệu giả da)

ID213 - Durr Dental
Giá niêm yết: 1.099.000 ₫
Giá bán: 1.099.000 ₫
ID213 - Durr Dental
Availability: In stock

Dung dịch ngâm khử khuẩn dụng cụ

ID220 - Durr Dental
Giá niêm yết: 659.000 ₫
Giá bán: 659.000 ₫
ID220 - Durr Dental
Availability: In stock

Dung dịch khử khuẩn mũi khoan

FD366 - Durr Dental
Giá niêm yết: 647.000 ₫
Giá bán: 647.000 ₫
FD366 - Durr Dental (1Lít)
Availability: In stock

Dung dịch khử khuẩn các bề mặt nhạy cảm

FD333 - Durr Dental
Giá niêm yết: 209.000 ₫
Giá bán: 209.000 ₫
FD333 - Durr Dental
Availability: In stock

Khăn lau khử khuẩn nhanh FD-333