Bảo trì, bảo dưỡng

dau-f1 Sale
Giá niêm yết: 990.000 ₫
Giá bán: 649.000 ₫
Dầu tra tay khoan F1 + nắp xịt LS (nắp tra tay khoan chậm)
Availability: In stock

Dầu bảo dưỡng tay khoan nha khoa

dau-f1 Sale
Giá niêm yết: 890.000 ₫
Giá bán: 649.000 ₫
Dầu tra tay khoan F1 + nắp xịt HS (nắp tra tay khoan siêu tốc)
Availability: In stock

Dầu bảo dưỡng tay khoan nha khoa

dau-f1 Sale
Giá niêm yết: 770.000 ₫
Giá bán: 580.000 ₫
Dầu tra tay khoan F1 (không kèm nắp)
Availability: In stock

Dầu bảo dưỡng tay khoan nha khoa